• Начало
 • Правилник за вътрешния ред

Правилник за вътрешния ред

 • НАСТАНЯВАНЕ И НАПУСКАНЕ
 • Настаняването се извършва след 14:00ч.
 • Напускането се извършва до 11:00ч.

 • ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
 • Къмпинг Царски плаж - Созопол разрешава престоят на домашни любимци на територията си.Важно условие е домашните любимци винаги да са на повод и да се чисти след тях (без значение от размера и дресировката). За всяко животно се заплаща допълнително 10 лв на ден! Всеки собственик е задължен да чисти след своя домашен любимец. При неизчистване се налага глоба от 50 лв. При повторно нарушение се прекратява настаняването на гостите спрямо Общите условия.

  СЛУШАНЕ НА МУЗИКА
  С цел осигуряване комфорта на гостите, слушането на музика от колони е силно нежелателно в периода от 8:00 до 22:00 часа и забранено в периода от 22:00 до 8:00 часа. Чалга и употреба на вулгарен език са силно нежелани на територията на къмпинг Царски плаж - Созопол.

 • ДОСТЪП С МПС
  Достъпа до територията на къмпинга е контролиран. Достъпът с МПС се получава само след регистрация и разрешение от страна на управата. МПС се паркират само на определените за това места, като се забранява паркирането на тревни площи и или извън предвидените за това места. При нарушение МПС-то трябва незабавно да бъде преместено.

  СМЕТОСЪБИРАНЕ
 • Боклуци и отпадъци се събират само в предвидените за това кофи за боклук. Те трябва да се затварят. Забранява се оставането на не пакетирани храна и хранителни продукти по външните площи на къмпинга (маси, столове, кухненски плотове, етажерки и т.н.) без надзор, тъй като това може да привлече нежелани животни (котки, кучета, насекоми и т.н.) при намирането на такива хранителни продукти, те ще се изхвърлят.
  Всички посетители и гости на къмпинга се задължават да пазят чистота по време на пребиваването си на територията на къмпинга. 
  Хвърлянето на фасове и боклуци на земята се наказва с 20 лв. При повторно нарушение се добавят 40 лв. административни разходи към крайната сметка.

 • ЧАСОВЕ ЗА ПОЧИВКА
 • Къмпинг Царски плаж - Созопол иска да предостави най-голямо спокойствие на своите гости. За това строго се забраняват говорене на висок глас, слушане на музика на високоговорители, пеене и смущаване на гостите по какъвто и да е друг начин в периода от
  22:00 до 08:00 часа.

  УНИЩОЖАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ
  Всяка унищожена собственост на къмпинга - движима и недвижима, прозорци, посуда, мебелировка и т.н. трябва да се заплати при констатиране на нарушението съгласно Общите условия.

  НАРУШЕНИЕТО НА НЯКОЕ ОТ ТЕЗИ ПРАВИЛА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРИЧНА САНКЦИЯ И/ИЛИ АНУЛИРАНЕ НА ДОГОВОРА И ПРИНУДИТЕЛНО ИЗВЕЖДАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА КЪМПИНГА, СПРЯМО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.